Forskningssatsningar

Varje år görs en större utlysning, där forskare uppmanas inkomma med ansökningar med fokus på ett visst ämnesområde (på senare år även med tillägget "Öppen kategori" för att fånga upp forskningsprojekt som faller utanför ramen för det angivna området).

Nedan finner du länkar till utlysningarna där forskningsprojekten inom varje utlysning listas, en lista över de mindre fristående projekten som beviljas löpande under året samt en årlig sammanfattad projektportfölj.

Här finner du Handelsrådets forskningsportfölj 2023.

Publikationer

Handelsrådets Forskningsrapport
Hållbara förpackningar

Handelsrådets Forskningsrapport
Strukturförändringar orsakade av kris

Handelsrådets Forskningsrapport
Utsatthet i kundservice

Handelsfakta.se

Handelsfakta.se är sajten som på ett lättanvänt och interaktivt sätt samlar statistik som rör detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln i Sverige och internationellt.

Handelsfakta.se