Forskningssatsningar

Varje år görs en större utlysning, där forskare uppmanas inkomma med ansökningar med fokus på ett visst ämnesområde (på senare år även med tillägget "Öppen kategori" för att fånga upp forskningsprojekt som faller utanför ramen för det angivna området).

Nedan finner du länkar till utlysningarna där forskningsprojekten inom varje utlysning listas, en lista över de mindre fristående projekten som beviljas löpande under året samt en årlig sammanfattad projektportfölj.

Publikationer

Handelsrådets Forskningsrapport
Digitala hybridsystem för innovation

Handelsrådets Forskningsrapport
Införandet av Business Improvement Districts

Handelsrådets Forskningsrapport
E-handelns företagsdynamik

Handelsrådets Forskningsrapport
Personalens roll i servicemötet

Handelsfakta.se

Handelsfakta.se är sajten som på ett lättanvänt och interaktivt sätt samlar statistik som rör detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln i Sverige och internationellt.

Handelsfakta.se