Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016, och har sedan dess publicerat en rapport per år. Uppdraget är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.

Senaste rapporterna från Handelns ekonomiska råd

Fristående rapport
Handeln i svåra tider

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Elin Nilsson

Fristående rapport
Hållbar hela vägen: handelns roll i klimatomställningen

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Sara Rosengren

Fristående rapport
Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar upp

Mats Bergman, Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink

Om Handelns ekonomiska råd

Arbetsmarknadernas parters syfte med att etablera ett oberoende organ med ledande och framstående ekonomer, är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.

Handelns ekonomiska råd har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer.

Rådet är oberoende och är själv ansvarigt för de uttalanden och rapporter som görs inom ramen för rådets arbete. I rådets roll ingår inte att ha synpunkter på eller prognoser för lönenivåerna i handeln.

Handelns ekonomiska råd får på årsbasis ett uppdrag från Handelsrådet. I uppdraget ingår att skriva en rapport samt i anslutning till rapporten vara tillgängligt för uttalanden och kommentarer.

Handelns ekonomiska råd är oberoende men kan få statistik och information från parterna. Rådet får också ett visst administrativt stöd från Handelsrådet.

Handelns ekonomiska råd (fr v) Håkan Frisén, Elin Nilsson, Mats Bergman och Cecilia Hermansson.
Handelns ekonomiska råd (fr v) Håkan Frisén, Elin Nilsson, Mats Bergman och Cecilia Hermansson.
Foto: Anette Jansson-Bougt/Fotonettan

Ledamöter

Mats Bergman

Mats Bergman är professor i nationalekonomi, rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket.

Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson är nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och disputerade 2015 på KTH där hon idag forskar och undervisar inom fastighetsekonomi och finans.

Håkan Frisén

Håkan Frisén är prognoschef SEB

Elin Nilsson

Elin Nilsson är docent på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Hon forskar och undervisar inom marknadsföring och konsumentbeteende och har en stark förankring i detaljhandel, butiksval och digital interaktion.

Tidigare ledamöter

Sara Rosengren
Sara Rosengren professor vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är även chef för högskolans Center for Retailing.

Erik Åsbrink
Tidigare finansminister. Numera aktiv som styrelseledamot, föredragshållare och skribent m.m.

Anna Felländer
Tidigare chef- och digitaliseringsekonom vid Swedbank, styrelseledamot och rådgivare till bland annat regeringen samt affilierad till Handelshögskolan i Stockholm.

Fristående rapport
Handeln i svåra tider

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Elin Nilsson

Fristående rapport
Hållbar hela vägen: handelns roll i klimatomställningen

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Sara Rosengren

Fristående rapport
Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar upp

Mats Bergman, Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink

Fristående rapport
Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport

Mats Bergman, Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink

Fristående rapport
Handel, stad och hållbarhet i en digital tid – en nulägesrapport

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Bergman. Lind, Söderlind och Åsbrink, 2019)

Fristående rapport
Konkurrens på olika villkor? – En nulägesrapport

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Åsbrink, Bergman och Felländer, 2018)

Fristående rapport
Handelns betydelse – då, nu och i framtiden

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Åsbrink, Bergman och Felländer, 2017)

Fristående rapport
Handeln i svåra tider

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Elin Nilsson

Fristående rapport
Hållbar hela vägen: handelns roll i klimatomställningen

Mats Bergman, Håkan Frisén, Cecilia Hermansson och Sara Rosengren

Fristående rapport
Handeln och covid-19: Strukturomvandlingen växlar upp

Mats Bergman, Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink

Fristående rapport
Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport

Mats Bergman, Cecilia Hermansson, Sara Rosengren och Erik Åsbrink

Fristående rapport
Handel, stad och hållbarhet i en digital tid – en nulägesrapport

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Bergman. Lind, Söderlind och Åsbrink, 2019)

Fristående rapport
Konkurrens på olika villkor? – En nulägesrapport

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Åsbrink, Bergman och Felländer, 2018)

Fristående rapport
Handelns betydelse – då, nu och i framtiden

En rapport från Handelns ekonomiska råd (Åsbrink, Bergman och Felländer, 2017)