Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Som tidigare år har Handelsrådets utlysning det breda temat "Forskning relevant för handelsnäringen" för att generera ny branschkunskap till nytta för handeln. Syftet med den forskning som finansieras av Handelsrådet är att generera relevant kunskap till nytta för handelns arbetsgivare och arbetstagare, men också kunskap om branschen som helhet.

Handelsrådets årliga utlysning för finansiering av forskningsprojekt inom handeln resulterade i att sju forskningsprojekt beviljats. Med forskning som spänner över ett flertal handelsrelaterade områden kan de generera ny branschkunskap till nytta för handeln.

De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen, från bland annat AI och handelns klimatomställning.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status