Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Handelns studentuppsatspris

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Handelns studentuppsatspris

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet. Priset ska attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Uppsatspriset syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Riktlinjer
Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i bedömningen är att uppsatsen ska vara av praktisk relevans för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretisk bas.

Nominering till priset
Studenterna ansöker om uppsatspriset genom att skicka in den för bedömning, samt bifogar även sitt uppsatsbetyg.

Prissumma
Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris.
Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris.

Formalia
Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset 2020 ska vara skrivna under vår- eller hösttermin 2019 och senast godkända den 28 februari 2020. Endast uppsatser inskickade via Handelsrådets ansökningsportal behandlas.

Ansökan är nu stängd.

Läs uppsatserna här.


För mer information kontakta:

Josefine Wallin, Hakon Swenson Stiftelsen, e-post: info@hakonswensonstiftelsen.se
Andreas Hedlund, Handelsrådet, e-post: info@handelsradet.se (framför allt när det gäller frågor angående ansökningsportalen)

Prenumerera på nyhetsbrev