Handelns studentuppsatspris

Studenter ansöker själva om uppsatspriset genom att skicka in sin uppsats, samt uppsatsbetyg, för bedömning. Ansökan görs via Handelsrådets ansökningsportal.

Vad är Handelns studentuppsatspris?

Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar årligen ut ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet. Uppsatspriset syftar till att stimulera duktiga studenter att intressera sig för handeln, och är samtidigt ett incitament för fortsatt god kunskapsuppbyggnad inom området.

Varje år utses två uppsatser till vinnare av årets studentuppsatspris. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kronor vardera. Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet delar således ut var sitt pris. Här kan du läsa vinnande studentuppsatser från tidigare år.

 

Ansökan

Uppsatser aktuella för studentuppsatspriset ska vara skrivna under föreliggande vår- eller hösttermin och senast godkända i februari när den aktuella utlysningen öppnar. Handeln som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv. En ledstjärna i bedömningen är att uppsatsen ska vara av praktisk relevans för handeln, samt att den är förankrad i en god teoretisk bas.

Studenterna ansöker själva om uppsatspriset genom att skicka in den för bedömning, samt bifogar sitt uppsatsbetyg. Endast uppsatser inskickade via Handelsrådets ansökningsportal behandlas.

 

För ytterligare information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • Hakon Swenson Stiftelsen

  Josefine Wallin

  info@hakonswensonstiftelsen.se