Vår verksamhet

Handelsrådets verksamhet spänner över flera verksamhetsområden vilka alla bidrar till att utveckla handelsnäringen, dess företag och anställda.

De verksamhetsområden som Handelsrådet fokuserar på är:

  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Forskning och utveckling
  • Internationellt
  • Omställning
  • Yrke och kompetens
  • Ekonomi