Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori 2015

Tre av de sex projekt som beviljats medel följer utlysningens tema – Handelns betydelse, roll och funktion i samhället. Närmare tio miljoner avsätts till de projekten som beräknas 2015 till 2017.

Integration och tillväxt är viktiga teman i projekten. Andra fenomen som tas upp är bland annat det högaktuella ämnet shopping på Facebook, effektivitet och arbetsmiljö i butiker samt den ständigt aktuella visuella marknadsföringen, som är av stor betydelse för varje handlare.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status