Övriga projekt före 2017

Handelns Utvecklingsråd finansierar utöver de stora temautlysningarna och de ordinarie stipendieutdelningarna ett antal fristående projekt. Det kan vara enskilda forskningsprojekt, förstudier, forskningskonferenser eller finansiering av databaser.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status

Projektets namn

Analys av områdesgemensam samverkan för utveckling av stadskärnor m.m.

Projektetledare

Jeanette Berggren, Svenska Stadskärnor AB

Status

Avslutad

Projektets namn

Brå:s forskningsprojekt om butiksrån

Projektetledare

Madeleine Blixt, Brottsförebyggande rådet

Status

Avslutad

Projektets namn

Bättre plats för handeln

Projektetledare

Jerker Söderlind, Kungliga Tekniska Högskolan

Status

Avslutad

Projektets namn

Den svenska handelns historia

Projektetledare

Per Dahl, Centrum för Näringslivshistoria

Status

Avslutad

Projektets namn

Det kontantlösa samhället

Projektetledare

Niklas Arvidsson, Centrum för Bank och Finans på KTH

Status

Avslutad

Projektets namn

Detaljhandeln i Sverige år 2025

Projektetledare

Ulf Rämme, HUI

Status

Avslutad

Projektets namn

Estimating the hedonic price for fair trade coffee in Sweden

Projektetledare

Linda Schollenberg, Göteborgs universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Etiken i butiken

Projektetledare

Tomas Brytting, Ersta Sköndal högskola

Status

Avslutad

Projektets namn

Finansiering av professur i Handel och Logistik

Projektetledare

Kerstin Nilsson, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Flexibel handel

Projektetledare

Lars Walter, Centre for Retailing på Handelshögskolan i Göteborg

Status

Avslutad

Projektets namn

Från handling till ord – berättelsen om Swedish Textile Water Initiative

Projektetledare

Jan Peter Bergkvist, Sleepwell AB

Status

Avslutad

Projektets namn

Förstudie om scenarier och idealiserad design av ett framtida betalsystem

Projektetledare

Niklas Arvidsson, Centrum för Bank och Finans vid KTH

Status

Avslutad

Projektets namn

Hållbara lösningar för handeln

Projektetledare

Hanna Begler, Global Utmaning

Status

Avslutad

Projektets namn

Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) inom handeln 2020

Projektetledare

Bertil Thorngren, Handelshögskolan i Stockholm

Status

Avslutad

Projektets namn

John Lewis Partnership: Är dess unika ägarmodell framtiden för handeln?

Projektetledare

Mike Malmgren, Linköpings universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Kartläggning av handelsforskning 2007

Projektetledare

Status

Avslutad

Projektets namn

Medarbetardriven innovation inom dagligvaruhandeln

Projektetledare

Vesa Leppänen, Lunds universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Osynliga jobbskapare

Projektetledare

Sven-Olov Daunfeldt, HUI Research

Status

Avslutad

Projektets namn

Partihandeln idag och i framtiden

Projektetledare

Nils Bohlin, HUI Research

Status

Avslutad

Projektets namn

Prisupplevelse i dagligvaruhandeln

Projektetledare

Jonas Gunnarsson, Handelshögskolan i Stockholm

Status

Avslutad

Projektets namn

Sinnenas betydelse för konsumtionen

Projektetledare

Bertil Hultén, Linnéuniversitetet

Status

Avslutad

Projektets namn

Socialt hållbar konsumtion av livsmedel på den mångkulturella marknaden

Projektetledare

Karin M. Ekström, Högskolan i Borås

Status

Avslutad

Projektets namn

Ungdomsarbetslösheten – en viktig utmaning för Östersjöregionen

Projektetledare

Jytte Guteland och Nathalie Besèr, Global Utmaning

Status

Avslutad

Projektets namn

Validering av yrkeskompetenser inom handeln

Projektetledare

Fredrik Voltaire, Svensk Handel

Status

Avslutad

Projektets namn

Är externhandelsetableringar ett hot mot detaljhandeln i stadskärnorna?

Projektetledare

Ulf Rämme, Handelns Utredningsinstitut

Status

Avslutad