Från tanke till köp

Förstå och anpassa dig till den nya kundresan.

Idag har kunderna stora möjligheter att hitta information om och jämföra varor, priser och butiker. Det är på alla sätt viktigt att förstå hur och varifrån den potentielle kunden får information och köplust. Tack vare digitaliseringen sker kundpåverkan genom många olika kanaler.

Utbildning tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess? Det här är exempel på frågor som vi tar upp under utbildningen. Utbildningen är praktisk och du får utifrån ditt eget företag identifiera typkunder, undersöka hur din kunds resa ser ut och fundera på hur du kan prioritera och anpassa kanaler, information och bemötande så det blir en enklare resa framåt.

Under två halvdagar går vi igenom:
• Kundresa – att gå i kundens skor
• Beteenden och förväntningar från dagens kunder
• Vem är min målgrupp, mina typkunder och personas?
• Hur ser deras kundresa ut?
• Utgå från kundens frågor och verklighet
• Awareness, Consideration, Conversion – från inspiration till köp
• Den digitala och fysiska butiken i samspel
• Hur kan jag anpassa kanaler, information och bemötande?
• Hur ska jag prioritera och hitta tid?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen kan du utifrån din målgrupp identifiera typkunder (personas), analysera hur du kan anpassa medieval, kundmötet och kommunikation utifrån deras behov och förväntan under kundresan. Du kan ge exempel på olika kontaktytor under en kundresa och vilka delar du själv kan påverka. Du får även lära dig hur du kan ställa relevanta frågor så du förstår dina kunders upplevelser och med detta som underlag utveckla verksamheten utifrån en helhetssyn på kundens resa innan, under och efter ett köp.