Handeln som arbetsplats

"Handeln som arbetsplats" är den centrala utgångspunkten för alla projekt som 2008 beviljades medel inom denna utlysning. Det innebär att forskarna i de respektive forskningsprojekten på olika sätt studerar handelsrelevanta frågeställningar med handeln som arbetsplats i fokus.

”Handeln som arbetsplats” är den centrala utgångspunkten för alla projekt som 2008 beviljades medel inom denna utlysning. Det innebär att forskarna i de respektive forskningsprojekten på olika sätt studerar handelsrelevanta frågeställningar med handeln som arbetsplats i fokus.

De sju forskningsprojekten som som erhöll medel i utlysningen ”Handeln som arbetsplats” är alla avslutade. Projekten har gett många olika kunskapsbidrag till detaljhandeln; bland annat inom personalledning, rekrytering och kassaarbete.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status