Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Planeringsanslag

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Planeringsanslag

Vad är ett planeringsanslag?

Som en del av Handelsrådets satsning att uppmana till mer handelsforskning inom särskilt prioriterade forskningsområden utlyser Handelsrådet medel för planeringsanslag avsedda att användas för att förbereda forskningsansökningar. Syftet är att underlätta för forskare och näringsliv att frisätta tid för nätverksbyggande och skriva större forskningsansökningar.

Målet med planeringsanslagen är att stimulera till starka forskningsansökningar för att attrahera forskningsmedel till handelsforskning från andra större forskningsfinansiärers utlysningar med fokus på särskilt prioriterade områden.

Ett planeringsanslag omfattar vanligtvis 100 000 kronor där hälften av medlen utbetalas vid projektstart och hälften vid uppvisande av en färdig forskningsansökan.

 

För ytterligare information:

Andreas Hedlund, FoU-expert

andreas.hedlund@handelsradet.se

010-471 85 46

Prenumerera på nyhetsbrev