Start » Forskning och utveckling » Sök anslag » Planeringsanslag

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Planeringsanslag

För att stimulera till mer forskning inom särskilt prioriterade områden utlyser Handelsrådet medel för planeringsanslag. Syftet är att underlätta för forskare och näringsliv att frisätta tid för nätverksbyggande och skriva större forskningsansökningar.

Målet med planeringsanslagen är att stimulera till starka forskningsansökningar för att attrahera forskningsmedel till handelsforskning från andra större forskningsfinansiärers utlysningar med fokus på särskilt prioriterade områden.

Ett planeringsanslag omfattar vanligtvis 100 000 kronor där hälften av medlen utbetalas vid projektstart och hälften vid uppvisande av en färdig forskningsansökan.

Prenumerera på nyhetsbrev