Förpackningsprovaren

I det dagliga butiksarbetet hanteras en mängd olika förpackningar. Förpackningsprovaren är ett instrument för de som är verksamma inom handeln för att kunna lämna synpunkter på främst butiksförpackningars utformning och hanterbarhet.