Forskningsprojekt

Handelsrådet förlägger en stor del av sina medel på finansiering av olika former av forskningsprojekt där majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning.

Forskningsprojektens omfattning varierar. Mindre projekt kan fortgå under några få månader, och omfatta endast enskild forskare. Vanligare är dock större projekt som pågår under ca 2 år och som omfattar flera forskare och andra aktörer. Forskningsprojektens omfattning skiljer sig åt och varierar mycket beroende på det enskilda projektets syfte och mål.

Forskning relevant för handelsnäringen 2024

Handelsrådets utlysning för forskningsprojekt 2024 är nu stängd.

Liksom tidigare år är det en utlysning i tre steg. De ansökningar som går vidare till steg två i ansökningsprocessen kommer att bli meddelade. Besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2024.

För mer ingående information om utlysningen, läs årets utlysningstext.

Ansökan

För att ansöka om forskningsmedel är det ett krav att den sökande ska vara disputerad och erhålla minst en doktorsexamen. Det är dock mycket positivt att även ha med andra aktörer från handelsnäringen i projektgruppen. Medlen vid finansiering av forskningsprojekt omfattar framförallt personalkostnader och andra projektspecifika kostnader. För mer information, se utlysningstexten ovan.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

 

För ytterligare information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se