Om oss

Inom Handelsrådet finns ett kompetensutskott. Gruppen består av representanter för arbetsmarknadens parter inom handeln och arbetar gemensamt med handelns kompetensförsörjning. Arbetet planeras, bereds och verkställs tillsammans med Handelsrådets kansli.

Kompetensutskottets syfte är att:
Stötta och utveckla handelsinriktade utbildningsinsatser, höja och säkra yrkesstatus, kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom handeln, följa och kvalitetssäkra relevant utbildningar, förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft, samt samverka med bland annat utbildningsinstanser såsom yrkeshögskolor och gymnasieskolor och beslutsfattare inom utbildningsväsendet. Kompetensutskottet ska också verka för att de omställningsmöjligheter som finns på den svenska arbetsmarknaden kan användas så effektivt som möjligt av handelns företag och medarbetare.

En övergripande målsättning är att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.

Gruppen består av följande personer:
Nina Forssblad, Akademikerförbunden (Akavia)
Terese Helin, Fremia
Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund
Henrik Ekelund, Svensk Handel
Thomas Christensen, Svensk Handel
Emma Tjärnback, Unionen

 

Historia

Arbetet med yrke- och utbildningsfrågor bedrevs tidigare inom den fristående Handelns Yrkesnämnd (HYN) som startades 2013 av Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia), Handelsanställdas förbund och Svensk Handel.