Om oss

Inom Handelsrådet finns ett yrkes- och kompetensutskott och ett omställningsutskott. Grupperna består av representanter för arbetsmarknadens parter inom handeln och arbetar gemensamt med handelns kompetensförsörjning. Arbetet planeras, bereds och verkställs tillsammans med Handelsrådets kansli.

Yrkes- och kompetensutskottets syfte är att:
Stötta och utveckla handelsinriktade utbildningsinsatser, höja och säkra yrkesstatus, kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom handeln, följa och kvalitetssäkra relevant utbildningar, förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft, samt samverka med bland annat utbildningsinstanser såsom yrkeshögskolor och gymnasieskolor och beslutsfattare inom utbildningsväsendet.

En övergripande målsättning är att fler ska vilja och kunna etablera sig och utvecklas i handeln.

Gruppen består av följande personer:
Nina Forssblad, Akademikerförbunden (Akavia)
Terese Helin, Fremia
Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund (föräldraledig)
Jenny Wrangborg, Handelsanställdas förbund
Henrik Ekelund, Svensk Handel
Thomas Christensen, Svensk Handel
Emma Tjärnback, Unionen

Omställningsutskottets syfte är att:
Upprätthålla en gemensam bild av hur omställningsmöjligheter på den svenska arbetsmarknaden används av handelns företag och medarbetare, verka för att hålla de omställningsorganisationer som arbetar med handeln uppdaterade avseende handelns kompetensbehov, samt verka för att de som har rätt till omställningsinsatser har tillräcklig kännedom om dessa.

Gruppen består av följande personer:
Ulrika Emteryd, Akademikerförbunden (Akavia)
Fredrik Mandelin, Fremia
Henrik Brolin, Handelsanställdas förbund
Mattias Blomberg, Svensk Handel
Thomas Christensen, Svensk Handel
Mikael Svensson, Unionen

Historia

Arbetet med yrke- och utbildningsfrågor bedrevs tidigare inom den fristående Handelns Yrkesnämnd (HYN) som startades 2013 av Arbetsgivarföreningen KFO (numera Fremia), Handelsanställdas förbund och Svensk Handel.