Arbetsmiljö

Inom handeln finns många olika arbetsuppgifter – allt från lager och butik till kontorsarbete. Det gör att handeln har många olika typer av arbetsmiljöer, oavsett var man arbetar är god arbetsmiljö av största vikt.

Goda arbetsförhållanden är viktigt för både företag och anställda samt för samhället i stort. Det är även viktigt för att underlätta det dagliga arbetet i butiken, på lagret och kontoret.

En god arbetsmiljö genererar färre arbetsskador och mindre ohälsa. För företagen kan det bidra till lägre sjukfrånvaro och mer produktiv personal – något som i sin tur skapar tillväxt och lönsammare företag – och för individen till bättre hälsa och högre välmående på jobbet.

Här hittar du olika verktyg för att underlätta arbetsmiljöarbetet i handeln.