Modigt ledarskap i handelns digitala transformation

Hur skapar du engagemang kring förändringsarbetet?

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling inom handeln. En förändring som ställer nya krav på ditt företag och dina anställda. Det krävs ett medvetet ledarskap för att utveckla verksamheten i positiv riktning och bli mer lönsam. Syftet med utbildningen är att du lär dig olika sätt att säkra gemensamt ansvar och ägarskap för verksamhetens resultat och får verktyg att leda och driva förändring på ett hållbart och modigt sätt.

Vi börjar med att skapa förståelse för de förändrade krav som ligger bakom behovet av förändring och utveckling. Du kommer att ta fram dina kritiska framgångsfaktorer för en lyckad transformation och utifrån dessa skapar du din handlingsplan. I all transformation kommer olika roller att påverkas. Vissa saker blir viktigare, andra kan falla bort eller minska, mycket kan vara helt nytt. Kompetenserna förändras och du får ta fram nya kravprofiler utifrån det jobb du tidigare gjort under utbildningen med SWOT-analys och handlingsplan. Du får också lära dig av lyckade förändringsarbeten och får verktyg för att driva en effektiv och engagerande förändringsprocess.

Under tre heldagar går vi igenom:
• Hur vi får alla att bli engagerade och delaktiga
• Hur kommunikation kan behöva anpassas efter den rådande kulturen
• Förändringskommunikation som engagerar
• SWOT-analys för att hitta din verksamhets viktiga faktorer för att lyckas
• Insikt i vilka ledarkompetenser som behövs för att leda ett förändringsarbete
• Träning i att hålla svåra samtal och teammöten där förändringar ofta kan upplevas som negativa

Inför träffen har du haft förberedande research enligt ett antal frågeställningar. Du kommer att ha i uppgift att utifrån din verksamhet presentera ett informationsmöte som involverar och engagerar.

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen har du som ledare identifierat ditt ledarskap i organisationen. Du får verktyg för att driva förändringskommunikation som engagerar och du har mål och uppföljningsverktyg för att säkra ett gemensamt ansvar.