Checklistor

Här finns checklistor som används för att undersöka arbetsmiljön, gärna vid skyddsronder. Utifrån vad som framkommer vid undersökningen kan mer detaljerade riskbedömningar behövas.

Checklistan kan fyllas i på datorn, paddan eller telefonen så snart du lämnat din e-postadress. Du får därefter ett mail till den e-post du angivit med en unik länk, den kan du använda för att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle.

Länken kan användas för att skicka den ifyllda checklistan till andra deltagare, eller sparas för att senare komma åt checklistan, t.ex. för uppföljning.

Det här är en screeningchecklista som används för att undersöka arbetsmiljön, gärna vid skyddsronder. Utifrån vad som framkommer vid undersökningen kan mer detaljerade riskbedömningar behövas.

Vill du spara checklistan som pdf eller skriva ut den kan du använda webbläsarens utskriftsfunktion och välja pdf eller skriv ut.

Checklista butikssäkerhet

Checklistan riktar sig mot hela handeln. Alla frågor berör inte alla verksamheter. Välj ”Ej relevant” på de frågor som inte är aktuella för er verksamhet.

Checklista fackhandel

Checklistan riktar sig mot hela handeln. Alla frågor berör inte alla verksamheter. Välj ”Ej relevant” på de frågor som inte är aktuella för er verksamhet.

Checklista dagligvaruhandel

Checklistan riktar sig mot hela handeln. Alla frågor berör inte alla verksamheter. Välj ”Ej relevant” på de frågor som inte är aktuella för er verksamhet.

Checklista lager och e-handel

Checklistan riktar sig mot hela handeln. Alla frågor berör inte alla verksamheter. Välj ”Ej relevant” på de frågor som inte är aktuella för er verksamhet.

Checklista rutiner och instruktioner

Denna checklista tar upp rutiner och instruktioner som företaget kan behöva upprätta. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud när man sitter ned och går igenom befintliga rutiner.