Handelsfakta.se

status:
pågående

Handelsfakta.se är sajten som på ett lättanvänt och interaktivt sätt samlar statistik som rör detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln i Sverige och internationellt. Statistiken uppdateras kontinuerligt och kompletteras med analyser av sajtens olika temaområden.

Sajten innehåller bland annat statistik om detaljhandelns månatliga försäljning, data från databasen Handeln i Sverige, från Butiksdatabasen liksom data från externa datakällor som SCB, Eurostat och Konjunkturinstitutet. Hemsidan riktar sig till användare på alla nivåer: från forskare till skolelever, lärare och alla som arbetar i och kring handeln.

Databasen tillhandahålls kostnadsfritt med finansiering från Handelsrådet och drivs av HUI Research. Uppgifterna i databasen kan även laddas ned online för vidare analys, beräkningar och prognosarbete.

Besök den kvalitetssäkrade och kostnadsfria databasen: Handelsfakta.se 

Projekttitel

Handelsfakta.se

Statistik om handeln tillgängliggörs kostnadsfritt på nätet.

Utlysning

Strategi och utveckling

Projektledare

Jonas Arnberg

HUI Research