Sömnskola för handelsanställda

Återhämtning och sömn är mycket viktigt för att förebygga ohälsa och i förlängningen sjukskrivningar som drabbar individer och arbetsgivare. Ett led i att förbättra återhämtningen är att låta medarbetare som har sömnproblem använda Lilla sömnskolan.

”Lilla sömnskolan” utvecklades och testades inom forskningsprojektet Arbetstider och sömnbesvär inom handeln: kan en sömnskola förbättra arbetsprestation och arbetstrivsel? som finansierades av Handelsrådet. Sömnskolan är ett självhjälpsprogram som bygger på boken Sömn – sov bättre med kognitiv beteendeterapi av sömnforskaren Marie Söderström, legitimerad psykolog.

Sömnskolan kan användas av medarbetare som upplever problem med sin sömn och syftar till att ge ökade kunskaper och praktiska verktyg för att gynna sömnen och hantera sömnproblem mer konstruktivt. Sömnskolan visade sig kunna hjälpa personer som upplevde insomni (dock inte om det hängde ihop med kronisk stress; utmattning och utbrändhetsbesvär). Sömnskolan finns nu tillgänglig på nätet och kan användas fritt.

Sömnskolan bygger på tio korta kapitel uppdelade på tre huvudområden:

  • Grundläggande kunskaper om sömn: till exempel varför är sömn viktigt, normal sömn och återhämtningssömn, våra vanor påverkar sömn, samt stress – den stora sömnförstöraren.
  • Sömnformeln: några konkreta redskap som kan hjälpa dig att förbättra din sömn.
  • Personligt sömnprogram: tips på hur du själv lägger upp ett program för att förebygga och förbättra din sömn.