Brandsäker i handeln

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. På bara några minuter kan branden sprida sig utom kontroll samtidigt som det kan ta tid till dess att räddningstjänsten är på plats. Verksamheter och människor kan skadas och i värsta fall kan liv vara i fara. För att begränsa skadorna är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen kan agera snabbt, effektivt och säkert.

Om webbutbildningen

Nu finns en ny version av webbutbildningen Brandsäker i handeln tillgänglig. Precis som tidigare är utbildningen kostnadsfri och vänder sig till alla som jobbar inom handeln, både i butik och på lager.

Webbutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp, vilka de vanligaste brandriskerna inom handeln är och hur bränder kan förebyggas.

Efter utbildningen ska du som anställd känna dig trygg och ha kunskap som gör att du varken riskerar ditt eller dina kollegors liv.

Utbildningen tar cirka 45 minuter att genomföra och är ett samarbete mellan Handelsrådet och Prevent.

Här hittar du en introduktion till utbildningen, för kursledare.

Här hittar du checkpunkter för brandsäkerhet.

Se en trailer om utbildningen här.

Till utbildningen

Gå direkt till utbildningen.

Support

Om du behöver hjälp när det gäller tekniska frågor om webbutbildningen kontakta helpdesk@prevent.se