Hälsoeffekter av rån

Hot, våld och rån riktat mot personal inom handel har blivit vanligare sedan 1990-talets början.

Syftet med denna studie var främst att undersöka risker för att utveckla PTSD eller annan psykiskt eller fysisk ohälsa efter att ha varit med om rån eller annan potentiellt traumatisk händelse.

Författare till rapporten är Hans Peter Söndergaard, Kris- och traumacentrum, Danderyds sjukhus och forskare vid IPM. Studien har initierats av Handelns Arbetsmiljökommitté (vars verksamhet numera ingår i Handelsrådet) och finansierats av AFA.