Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Som tidigare år har Handelsrådets utlysning det breda temat "Forskning relevant för handelsnäringen" för att generera ny branschkunskap till nytta för handeln. Syftet med den forskning som finansieras av Handelsrådet är att generera relevant kunskap till nytta för handelns arbetsgivare och arbetstagare, men också kunskap om branschen som helhet.

Handelsrådets årliga utlysning för finansiering av forskningsprojekt inom handeln resulterade i att sju forskningsprojekt beviljas sammanlagt 11,7 miljoner kronor. Med forskning som spänner över ett flertal handelsrelaterade områden kan de generera ny branschkunskap till nytta för handeln, inte minst när det gäller konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin som överskuggat det innevarande året, något som både påskyndat den digitala utvecklingen samt bidragit till stora utmaningar för den fysiska handeln.

De beviljade projekten spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen, från bland annat arbetsmiljö och AI och till den fysiska detaljhandeln.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status