Handelns utvecklingsråd
Start » Arbetsmiljö och säkerhet » Om oss Arbetsmiljö och säkerhet

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Om oss

Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet fokuserar främst på att:

  • Följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i företagen.
  • Initiera forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Producera utbildnings- och informationsmaterial samt andra hjälpmedel för det lokala arbetsmiljöarbetet.
  • Bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i företagens arbetsmiljöarbete.
  • Informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel samt viktigare förändringar av regler med mera på arbetsmiljöområdet.

Gruppen består av sex personer från Handelsrådets ägarorganisationer; tre vardera från arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. I samarbete med Handelsrådets kansli initierar gruppen projekt, anordnar aktiviteter och annat.

Gruppen består av följande personer:
Anders Callermo, Akademikerförbunden (Akademikerförbundet SSR)
Kerstin Wrisemo, Arbetsgivarföreningen KFO
Krister Colde, Handelsanställdas förbund
Jenny Morin, Svensk Handel
Katrin Dagergren, Svensk Handel – sammankallande
Anna-Lena Glaad, Unionen


Historia

Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) var tidigare ett fristående samarbetsforum som drevs i regi av Svensk Handel och Arbetsgivarföreningen KFO samt Handelsanställdas förbund och Unionen. HAK bildades 1977 och har samarbetat med till exempel Arbetsmiljöverket, Prevent, Brandskyddsföreningen, Brå (Brottsförebygganderådet) och Polisen. Samarbetet har kretsat kring arbetsmiljö och säkerhet i handeln.

Prenumerera på nyhetsbrev