Yrkestävlingar

Handelsnäringen är i yrkestävlingssammanhang representerad i tre grenar: butikssäljare, visual merchandiser och entreprenörskap/affärsutveckling.

För handelsnäringen betyder tävlandet mycket, det visar på bredden i handelsyrkena och bidrar till att stärka respektive yrkesroll.

Läs mer om yrkestävlingar