Forskningsprojekt

Nedan listas de forskningsprojekt som Handelsrådet finansierar/har finansierat.
Använd sökrutan eller filtreringen för att söka på något specifikt tema eller ämne.

Forskningssatsningar

Handelsrådet gör varje år en större tematisk utlysning där forskare uppmanas inkomma med ansökningar med fokus på ett visst ämnesområde.

Läs mer

Välj utlysning

 • Alla
 • Arbetsplats, hälsa och individ i handeln + öppen kategori 2013
 • Butiken som marknadsplats 2007
 • Distribution, logistik och partihandel
 • E-handel, it och handelns digitalisering 2014
 • Forskning relevant för handelsnäringen 2016
 • Forskning relevant för handelsnäringen 2018
 • Forskning relevant för handelsnäringen 2019
 • Forskning relevant för handelsnäringen 2020
 • Forskning relevant för Handelsnäringen 2021
 • Forskning relevant för Handelsnäringen 2022
 • Forskning relevant för handelsnäringen 2023
 • Framtidens fysiska mötesplats 2017
 • Handeln som arbetsplats
 • Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori 2015
 • Handelns strukturomvandling
 • Hållbar butik
 • Spridning av handelsforskning
 • Strategi och utveckling
 • Övriga projekt 2017
 • Övriga projekt 2018
 • Övriga projekt 2019
 • Övriga projekt före 2017

Sortera

 • Projektets namn A-Ö
 • Projektledare A-Ö
 • Status
Utlysning

Projektets namn

How privacy shapes retailers and the retail market

Projektetledare

Johan Hagberg Göteborgs universitet

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Arbetsmiljö i en digital värld - förbättrade synergieffekter genom humankapital och AI

Projektetledare

Stefan Cronholm Högskolan i Borås

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Förändrad konsumtion i kristider - effekter av stigande priser på livsmedel, energi och boende

Projektetledare

Jonas Nordström Lunds Universitet

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Från ord till handling - handelns roll i utvecklingen av hållbara och hälsosamma matvanor

Projektetledare

Jens Hultman Högskolan i Kristianstad

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

En ex-ante ex-post effektutvärdering av det särskilda driftstödet för kommersiell service

Projektetledare

Oana Mihaescu Handelns Forskningsinstitut

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Den snabba e-handeln – en motsats till den hållbara e-handeln?

Projektetledare

Uni Sallnäs Linköpings universitet

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

AGAIN: Återbruk i Handeln

Projektetledare

Jenny Karlsson Karlstads universitet

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Transformerade logistiknätverk för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion inom svensk handel

Projektetledare

Joakim Kembro Lund universitet

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektets namn

Handelns 'Green Deal' – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande

Projektetledare

Mart Ots Jönköping International Business School

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektets namn

Swedish Alternative Food Networks

Projektetledare

Özge Öner IFN & University of Cambridge

Status

Pågående

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

loading spinner