Distribution, logistik och partihandel

Våren 2009 anslog Handelns Utvecklingsråd 8,2 miljoner kronor till sju forskningsprojekt inom ramen för utlysningen "Distribution, logistik och partihandel". Här ingår forskningsprojekt om effektiva transporter, miljö och hur svenska värderingar om hållbar produktion ska förmedlas till länderna där varorna tillverkas.

De sju projekt som fick finansiering i utlysningen ”Distribution, logistik och partihandel” är alla avslutade. Projekten har bidragit med kunskap kring bland annat mellanhänder inom logistiken, utvecklingen inom partihandeln och uppförandekoder.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status