Kundservice och kundbemötande 2.0

Samma kunder - nya förväntningar.

Samhällets utveckling har lett till att kunderna är ständigt uppkopplade, pålästa och medvetna. Konkurrensen från digitala medier ställer ännu högre krav på dig som säljare. Du måste öppna upp för en kommunikation som hjälper kunden att identifiera behov och komma vidare i sin köpprocess. Du måste skapa förtroende och få kontakt.

Vi utgår från kundens behov och det goda mötet. Vi funderar på vad som gör att vi når fram och hur du kan anpassa ditt bemötande efter människa och situation nu när kunden är allt mer digital. Hur tar du initiativ och ger beslutsstöd? Hur får jag reda på vad kunden vill? Hur bryter jag min autopilot och utvecklar mitt bemötande? Vi tar upp tips och trix som hjälper dig komma förbi dina egna barriärer och utveckla ditt bemötande på ett medvetet och individanpassat sätt.

Under två halvdagar går vi igenom:
• Yrkesrollens utveckling
• Kunden idag
• Handelsplatsens roll i det digitala landskapet
• Kundens resa innan, under och efter ett köp
• Vilket bemötande värderas högt?
• Olika kunder, olika förväntningar
• Hur får du reda på mer om kunden?
• Vad ger ett wow?
• Hur är du som säljare?
• Vad påverkar oss i kundmötet?
• Vad kan du förändra och förstärka?
• Hur kan ni tillsammans utveckla ett tydligare, positivt bemötande som ger långsiktig effekt?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Utbildningen ger dig redskap som du direkt kan använda i din vardag. Du har fått på dig kundglasögon, förtydligat din yrkesroll och förstår hur du kan anpassa kundmötet utifrån olika kunders förväntningar. Du har uppdaterat din egen och verksamhetens syn på relevant bemötande och hur ni kan utveckla er kommunikation och värdskap.