Press

Prenumerera på Handelsrådets pressmeddelanden.

För frågor och förmedling av kontaktuppgifter, ta kontakt med Handelsrådets Ylva Åkesson 010-471 85 89.

Pressrum

Läs mer i pressrummet

Till pressrummet

Filtrera på år

  • Alla år
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

tisdag 28 juni 2022

Mångmiljonsatsning på svensk handelsforskning

I år fördelar Handelsrådet 13,8 miljoner kronor på sju forskningsprojekt inom ramen för agendan ”Forskning relevant för handeln”.
Forskarteamen ska i nära samarbete med näringslivet bidra till att höja kompetensen inom handelsbranschen och till handelns attraktivitet som bransch.

Läs mer

torsdag 19 maj 2022

Hållbart – en framtida konkurrensfördel för svenska handelsföretag

– Som länk mellan konsument och leverantör har handeln stora möjligheter att bidra till en omställning mot ökad hållbarhet, säger Mats Bergman, sedan 1 januari ordförande i Handelns ekonomiska råd.

Läs mer

fredag 2 juli 2021

11,7 nya miljoner till handelsforskning

Temat för Handelsrådets utlysning var, återigen, brett: ”Forskning relevant för handelsnäringen”. De sju forskningsprojekten som beviljats anslag spänner därmed också över ett vitt fält.
– Det handlar bland annat om arbetsmiljö, AI och fysisk detaljhandel; alla områden som har betydelse för handelsnäringen, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-ansvarige.

Läs mer

tisdag 8 juni 2021

Handelns strukturomvandling växlar upp

Pandemin har accelerat handelns pågående strukturomvandling, men inte i grunden ändrat riktningen: digitalisering. Och det är omnikanalföretag grundande i traditionell butikshandel som verkar ha dragit det längsta strået – inte renodlade e-handlare.

Läs mer

tisdag 16 februari 2021

Ny sajt för handelns samlade statistik

Idag lanseras handelsfakta.se; sajten som på ett lättanvänt och interaktivt sätt samlar statistik som rör handeln.

Läs mer

tisdag 8 december 2020

Pandemin sätter fokus på handelns betydelse

– Pandemin har synliggjort handelns samhällsbärande funktion men också behovet av att uppdatera synen på denna.
Det säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som idag lägger fram sin rapport ”Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport”.

Läs mer

onsdag 25 november 2020

Grönt ljus för ytterligare kompetenslyft

Handelsrådets nya ESF-projekt ger också större handelsföretag möjlighet till avgiftsfri kompetensutveckling för både arbetare och tjänstemän.

Läs mer

fredag 20 november 2020

Tio nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet avsätter nya miljoner till fler handelsnära forskningsprojekt.
– Aldrig tidigare har branschens behov av ny kunskap, och därmed av handelsforskningen, varit större, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets FoU-expert.

Läs mer

torsdag 22 oktober 2020

Nya miljoner till handelsforskning

Handelsrådet anslår dryga 12 miljoner till sju forskningsprojekt inom handelns område.
– Projekten har en stor bredd, både vad gäller kopplingen till olika lärosäten och till olika discipliner, konstaterar Handelsrådet FoU-expert Andreas Hedlund.

Läs mer

måndag 2 mars 2020

Youtubeprofilen jobbar i handeln – igen

Youtubeprofilen Therése Lindgren gör studiebesök på ICA, och upptäcker vilken mängd olika yrken som finns inom dörrarna på en stormarknad.

Läs mer
loading spinner