Övriga projekt 2018

Centrum för Handelsforskning
Ulf Johansson, centrumledare, Lunds universitet

Handeln i Sverige
HUI Research

Handelns struktur och utveckling
HUI Research

Plattformsbaserad digital skohandel
Medfinansiering Vinnovaprojekt Patrik Jonsson, Chalmers

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status