Organisation

Handelsrådet består av ett kansli och ett flertal olika arbetsutskott (nämnder, råd och kommittéer). Totalt involverar Handelsrådet operativt mellan 35–40 personer.

Till Handelsrådet finns ett flertal konsulter, samarbetspartners samt externt arvoderade personer som arbetar på uppdrag eller i projekt kopplade till Handelsrådets verksamhet. Handelsrådet består därutöver av ett flertal olika arbetsutskott, där arbetsutskottens består av representanter från Handelsrådets stiftarorganisationer. Personer verksamma i arbetsutskotten är anställda i de respektive stiftarorganisationerna och förlägger en del av sin arbetstid i Handelsrådets regi.

organisationsschema

(Klicka på bilden för att öppna den i större format i ett eget fönster.)

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med Handelsrådets kansli, vänligen klicka dig vidare för mer information:
Kontakta Handelsrådet