Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Handelsrådet finansierar fem forskningsprojekt i 2015 års höstutlysning. De beviljade projekten spänner över flera mycket relevanta områden för handelsnäringen – från digitalisering, omnikanal och export till detaljhandelns roll för samhällsutveckling och anställningsbidrag.

Utlysningens tema ”Butiken – en marknadsplats i förändring” kan tolkas brett och smälte samman med den öppna kategorin. De beviljade projekten behandlar viktiga områden såsom lagerverksamhetens utformning i omnikanalhandel; digital modellering och effektivisering av handels- och varuförsörjningskedjan för ökad konkurrenskraft; parti- och detaljhandelns roll för svensk export; detaljhandelns betydelse för stads- och landsbygdsutvecklingen; samt konsekvenser av den ökade användningen av anställningsbidrag. Totalt avsätts elva miljoner kronor under åren 2016–2018 till satsningen som har genererat fem forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status