Doktorandstipendium

Doktorandstipendium

Ansökan för 2024 öppnade den 1 februari 2024.
Sista ansökningsdag 29 april kl. 14:00.

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 250 000 kronor (+ 60 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 12 månader och min 3 månader.  Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vistas vid ett utländskt lärosäte.

Ansökan

En ansökan ska innehålla:

 • Motivering och ambitioner för att anhålla om stipendiet, inklusive projektbeskrivning för doktorandprojektet (max 3 A4-sidor)
 • Meritförteckning bifoga fil, (max 2 A4-sidor)
 • Referensperson (handledare eller liknande)

Handelsrådets bedömer stipendieansökningar utifrån följande kriterier:

 • Relevans och kunskapsbidrag till handelsnäringen
 • Akademiska meriter; publicering, undervisning osv
 • Framtida forskarambitioner, inkl support och nätverk

Skicka in er ansökan via vår ansökningsportal.

För ytterligare information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se