Doktorandstipendium

Doktorandstipendium

Ansökan för 2024 är nu stängd.

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 250 000 kronor (+ 60 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 12 månader och min 3 månader.  Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vistas vid ett utländskt lärosäte.

Ansökan

En ansökan ska innehålla:

 • Motivering och ambitioner för att anhålla om stipendiet, inklusive projektbeskrivning för doktorandprojektet (max 3 A4-sidor)
 • Meritförteckning bifoga fil, (max 2 A4-sidor)
 • Referensperson (handledare eller liknande)

Handelsrådets bedömer stipendieansökningar utifrån följande kriterier:

 • Relevans och kunskapsbidrag till handelsnäringen
 • Akademiska meriter; publicering, undervisning osv
 • Framtida forskarambitioner, inkl support och nätverk

Skicka in er ansökan via vår ansökningsportal.

För ytterligare information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se