Kompetenslyft för handeln

Kompetenslyft för handeln är ett utbildningsprojekt som drivits av Handelsrådet med hjälp av medfinansiering från Europeiska Socialfonden mellan åren 2019 och 2023.

Syftet med projektet har varit att stärka handelns kompetens att dra nytta av den digitala transformationen. Genom projektet har Handelsrådet velat bidra till en attraktiv handelsbransch som professionaliseras och utvecklas i takt med samhället – en handelsbransch som ser möjligheterna som den digitala transformationen medför.

Projektet har med hjälp av handelsföretag i framkant mejslat fram de kompetensbehov som följer av den digitala transformationen och tagit fram matchande utbildningsutbud.

Utbildningsprogrammet innehåller utbildningar som belyser olika delar av den digitala transformation och som riktar sig till olika målgrupper.

Under projektperioden har totalt 1 616 personer från 364 företag deltagit under sammanlagt 3 236 utbildningsdagar.

De företag och medarbetare som deltagit i utbildningsverksamheten har utvecklat sin kompetens att vara och hålla sig anpassningsbar och relevant i en ständigt föränderlig handelsbransch. Genom att delta har de visat att de vill och vågar utvecklas. De bidrar även till en pågående och ständig professionalisering av branschen.

En långsiktig ambition med projektet är att de utbildningar som utarbetats ska användas av de aktörer som bidrar till handelns kompetensförsörjning.

Kontaktinformation

 • Projektledare

  Helen Rönnholm

  010-471 86 53

  helen.ronnholm@handelsradet.se

 • Projektkoordinator

  Mats Johansson

  010-471 85 93

  mats.johansson@handelsradet.se

 • Projektadministratör/-ekonom

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se