Lärarfortbildning

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att en ökande andel av affärerna görs via internet. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. I och med detta ställs också nya krav på utbildningar som ska förbereda dem som vill etablera sig i handeln. Handelsrådet har kartlagt kompetensbehovet inom handeln och utifrån kartläggningen tagit fram ett utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet riktar sig i första hand till handelsföretag och dess medarbetare men har anpassats och gjort tillgängligt även för fortbildning av lärare.

Lärarfortbildningen har genomförts i två omgångar under perioden 2020 till 2022. Utbildningsprogrammet bestod av fem moduler där varje modul innehöll en till två utbildningspass på två till fyra timmar. Läs mer om hela programmet här.  Samtliga utbildningar genomfördes i webbinarieform och var kostnadsfria.

Lärarfortbildningen ingick i Handelsrådets ESF-projekt ”Kompetenslyft för handeln”.

 

För frågor och mer information:

Helen Rönnholm

helen.ronnholm@handelsradet.se