Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

När en ansökan inkommer registreras ansökan. Därefter sker en översyn och en utvärdering av de aktuella ansökningarna. Handläggningsförfarandet skiljer sig åt beroende på typ av ansökan och när under året en ansökan kommer in.

Aktuella utlysningar

Forskning relevant för handelsnäringen 2020
– deadline 15 januari

Den 25 november öppnar Handelsrådets nästa utlysning för forskningsprojekt 2020 ”Forskning relevant för handeln”– en möjlighet att skicka in korta idéskisser för nya forskningsprojekt brett för handelsnäringen. Deadline steg 1 är den 15 januari 2020 och skissen skickas in via vår ansökningsportal. Det är liksom tidigare en utlysning i flera steg och besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske före sommaren 2020.
Läs mer om ”Forskning relevant för handelsnäringen”

Studentuppsatspriset – deadline 3 mars
Den 5 dec 2019 öppnar Hakon Swenson Stiftelsen och Handelsrådet utlysningen för studentuppsatspriset 2020. Utlysningen vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet och vill attrahera studenter att fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Läs mer här.

Postdoc och doktorandstipendium 2020 – deadline 28 april
Utlysning för postdoc och doktorandstipendium 2020 kommer att öppna i februari 2020 med deadline den 30 april 2020.

Löpande

Handelsrådet har också möjlighet att bevilja forskningsmedel löpande. Då handlar det oftast om infrastrukturprojekt eller särskilt initierade projekt som framkommer i dialog tillsammans med Handelsrådet.

För ytterligare information

Kontakta Lena Strålsjö, FoU-expert:
lena.stralsjo@handelsradet.se
010-471 85 99

Prenumerera på nyhetsbrev