Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Alla ansökningar om anslag från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

Aktuella utlysningar

Kommande utlysningar kommer att publiceras här.

 

Forskningsprojekt

Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning till individuella forskningsprojekt som vanligtvis öppnas under december och beslutas i början av sommaren.

Doktorandstipendium

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Stipendieutlysning öppnar varje år i februari.

Postdoc-stöd

Nydisputerade forskare som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar har möjlighet att söka postdoc-stöd via en årlig utlysning som öppnar i februari. Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Handelns studentuppsatspris

Handelsrådet tillsammans med Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut handelns studentuppsatspris. Priset är till för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Infrastrukturellt stöd

För att stärka och utveckla handelsforskningen finansierar Handelsrådet utöver vanliga forskningsprojekt olika former av infrastrukturella forskningssatsningar. De som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

För mer information och frågor

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se