Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Ansökan om forskningsmedel från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

Aktuella utlysningar

Forskning relevant för handelsnäringen 2021 – utlysning öppnar i slutet av november.

Studentuppsatspriset 2021 – utlysning öppnar i december.

Postdoc och doktorandstipendium 2021 – utlysning öppnar i februari.

 

Forskningsprojekt

Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning till individuella forskningsprojekt som vanligtvis öppnas under december och beslutas i början av sommaren.

Stipendium/bidrag till unga forskare

Det finns två former av stipendier som går att ansöka om hos Handelsrådet, post doc. stipendium och doktorandstipendium. Stipendieutlysning öppnar varje år i första kvartalet.

Handelns studentuppsatspris

Handelsrådet tillsammans med Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut handelns studentuppsatspris. Priset är till för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Infrastrukturellt stöd

För att stärka och utveckla handelsforskningen finansierar Handelsrådet utöver vanliga forskningsprojekt olika former av infrastrukturella forskningssatsningar. De som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

 

För ytterligare information

Andreas Hedlund, FoU-expert

andreas.hedlund@handelsradet.se

010-471 85 46

 

För frågor om ansökningsportalen

Linn Eliasson, Kommunikatör

linn.eliasson@handelsradet.se 

010-471 85 81

Prenumerera på nyhetsbrev