Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Sök anslag

Handelsrådet finansierar forskningsprojekt, stipendiater och olika former av infrastrukturella satsningar för att stärka handelsnäringen med hjälp av forskning.

Alla ansökningar om anslag från Handelsrådet sker via vår ansökningsportal.

Aktuella utlysningar

STUDENTUPPSATSPRISET 2021

Utlysningen för studentuppsatspriset 2021 är nu öppen. Studenterna ansöker själva om uppsatspriset genom att skicka in sin uppsats för bedömning, samt uppsatsbetyg.

Deadline 1 mars.

POSTDOC-STÖD 2021

Utlysningen för postdoc-stöd 2021 är nu öppen.  Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2 åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast kommande juni månad.

Deadline 28 april.

DOKTORANDSTIPENDIUM

Utlysningen för doktorndstipendium 2021 är nu öppen. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.

Deadline 28 april

 

Stängda utlysningar

FORSKNING RELEVANT FÖR HANDELSNÄRINGEN 2021 – utlysningen är stängd.

Liksom tidigare år är det en utlysning i tre steg. De ansökningar som går vidare till steg två i ansökningsprocessen kommer att bli meddelade. Besked kring vilka projekt som slutligen beviljas medel kommer att ske i början av sommaren 2021.

Läs utlysningstexten här: Handelsrådets utlysning 2021. 

 

Forskningsprojekt

Majoriteten av stiftelsens forskningsmedel delas ut via en större årlig utlysning till individuella forskningsprojekt som vanligtvis öppnas under december och beslutas i början av sommaren.

Stipendium

Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Stipendieutlysning öppnar varje år i februari.

Postdoc-stöd

Från och med 2021 kan man ansöka om postdoc-stöd via en årlig utlysning som öppnar i februari. Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Handelns studentuppsatspris

Handelsrådet tillsammans med Hakon Swenson Stiftelsen delar årligen ut handelns studentuppsatspris. Priset är till för att attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.

Infrastrukturellt stöd

För att stärka och utveckla handelsforskningen finansierar Handelsrådet utöver vanliga forskningsprojekt olika former av infrastrukturella forskningssatsningar. De som kan söka medel för infrastrukturella forskningssatsningar är primärt disputerade forskare.

 

För ytterligare information

Andreas Hedlund, FoU-expert

andreas.hedlund@handelsradet.se

010-471 85 46

 

För frågor om ansökningsportalen

Linn Eliasson, Kommunikatör

linn.eliasson@handelsradet.se 

010-471 85 81

Prenumerera på nyhetsbrev