Marknadsföring i sociala medier

Skapa relevant content för dina kunder.

Att synas och marknadsföra sig i olika medier är viktigt för många handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare.

Genom utbildningen lär du dig att arbeta med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du kan ge exempel på hur marknadsföring i sociala medier kan se ut och lär dig skapa enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier.

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste och mest relevanta sociala medie-kanalerna. Vilka särskilda krav som ställs på innehåll och vad kännetecknar bra innehåll i sociala medier? Rörligt/video är ett viktigt format som bör användas. Vi går igenom hur du kan börja producera eget rörligt innehåll för publicering i kanaler som till exempel Instagram stories och Snapchat. Facebook är den viktigaste och mest använda och därmed mest relevanta kanalen som därmed ägnas mest tid. Utbildningen blandar teori med praktiska övningar.

Under två halvdagar går vi igenom:
• Börja arbeta i Facebooks marknadsföringskanaler:
Facebook, Instagram, display (Audience network)
• Påbörja arbetet med annonsering
• Skapa innehåll som är bra för sociala medier

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Genom utbildningen kommer du som deltagare utveckla din förmåga att bedriva egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som är relevant för din verksamhet. Du har fått verktyg som bidrar till mer medvetna vägval och en ökad förmåga att skapa relevant content i olika sociala medier.