Handelns strukturomvandling

Handeln står inför flera utmaningar då branschen på senare år har genomgått en djupgående strukturomvandling. Denna förändring ställer nya krav på både företag och anställda som behöver utveckla och anpassa sig för att möta framtidens utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som strukturomvandlingen medför.

Handelns Utvecklingsråd har därför inom ramen för aktuell utlysning valt att avsätta forskningsmedel för att studera ”Handelns strukturomvandling”, samtidigt som det finns utrymme för andra intressanta problemställningar som är relevanta för handelsnäringen i en ”Öppen kategori”. Totalt avsätts 14,4 miljoner kronor under åren 2012–2014 till satsningen som har genererat åtta forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status