Skydd mot rån i handeln

Samarbete för säkrare butiker. Handeln, anställda och polisen har enats om programmet ”Skydd mot rån i handeln”. Det handlar om 13 rånförebyggande punkter, som rätt genomförda kan öka säkerheten för de anställda.

Certifiering av programmet görs av besiktningsman ofta i nära samarbete med kommunernas lokala BRÅ eller motsvarande samt handelns parter.
Läs mer direkt på sajten Skyddabutiken.se

Gör så här om ni vill bli ”certifierade”:

  1. Ta kontakt med kommunens lokala BRÅ eller Polisen. (I de fall de inte känner till programmet tar ni kontakt med Handelsrådets arbetsmiljökommitté – för kontaktuppgifter se Kontaktperson här).
  2. En besiktningsman kommer ut och besiktar butiken enligt de 13 punkterna. Blir butiken godkänd så utfärdas ett ”certifikat” som gäller i två år. Dekaler som talar om att butiken är ”Säkerhetsskyddad” erhålls.

När tvåårsperioden gått ut ska butiken normalt erbjudas en ny besiktning. Om förhållanden uppstått som gör att butiken inte längre uppfyller de 13 punkterna eller om ägarbyte sker ska butiken ta kontakt med kommunens BRÅ (eller motsvarande) eller besiktningsman.

Utbildning av besiktningsmän för ”Skydd mot rån i handeln”

Utbildning av besiktningsmän görs kostnadsfritt av Handelsrådet. Det går i normalfallet till så att halvdagsträffar arrangeras där punkterna i ”Skydd mot rån i handeln” gås igenom under ledning av Handelns arbetsmiljökommitté.

Dekaler och intyg

Besiktningsmän kan beställa klisterdekaler för godkänd butik samt intyg via: sh-kontorsservice@svenskhandel.se

Skydda butiken – Hemsidan för säkrare butiker

Skyddabutiken.se är samlingsplatsen på nätet för alla som är intresserade av att bidra till att göra butiken säkrare. Och för den som vill bidra genom att bli besiktningsperson. Den ska öka kännedomen och intresset för hur man kan jobba för tryggare butiker och hjälper butiker att arbeta systematiskt med säkerheten.

Grunden är 13-punktsprogrammet ”Skydd mot rån i handeln” som varit i användning länge.
Hemsidan riktar sig till flera grupper: till butikspersonal; såväl chefer som anställda. Även fastighetsägare, centrumföreningar och kommuner hör till målgruppen.