Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer för truckförare

Riktlinjerna har tagits fram av parterna på arbetsmarknaden. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra en partsgemensam syn som medför att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ”Användning av truckar”.

Riktlinjerna syftar till att utgöra en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att:

  • Öka säkerheten
  • Minska personskadorna
  • Förbättra effektiviteten
  • Sänka kostnaderna

Del 1 anger kunskaps- och färdighetsmål främst för den som anordnar truckförarutbildning och för de arbetsgivare som önskar vägledning i valet av utbildning för sin personal.

Del 2 innehåller en vägledning för hur målen kan uppnås och hur utbildning kan genomföras samt en beskrivning av truckinstruktörens roll.

Arbete på frukt- och gröntavdelning

Dokumentet ”Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt” har tagits fram av representanter för handelns företag och parterna inom handeln. Ergonomisk expertis samt representanter från företag som säljer utrustning för arbete på frukt och grönt avdelning har även medverkat i framtagandet av dokumentet.

Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef samt övriga som är involverade i det arbetssätt som används i butik.

Kyl- och frysgondoler

Dokumentet ”Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning till kyl- och frysgondoler” har tagits fram av representanter för handelns företag och parterna inom handeln. Ergonomisk expertis samt representanter från företag som säljer kyl- och frysgondoler har även medverkat i framtagandet av dokumentet. Rekommendationen ger stöd vid nyinköp och för att förbättra befintliga kyl- och frysgondoler.

Leverantörerna av kyl- och frysgondoler får genom rekommendationen en enhetlig bild från beställarhåll angående höjd- och räckavstånd. Rekommendationen är ett led i arbetet med att förebygga belastningsbesvär hos butiksmedarbetare.