Postdoc-stöd

Handelsrådet vill genom följande postdoc-stöd främja den svenska handelsforskningens kompetensutveckling. Den forskning som Handelsrådet finansierar ska vara tillämpbar för handelns företag och anställda och/eller branschen som helhet, och komma till praktisk nytta i en nära framtid.

Postdoc-stöd/tjänst

Ansökan för 2024 är nu stängd.

Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste 2 åren eller om disputationen planeras vara genomförd senast kommande juni månad.

Stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut, dock behöver du inte vara anställd vid ansökningstillfället. Tilldelas du postdoc-stödet beslutar institutionen/institut om anställningsform och villkor.

Ansökningstillfället är under våren. Det belopp som erhålls (2 000 000 SEK) avser att täcka den sökandes lönekostnader (ink LKP) under 24 månader, samt därefter täcka kostnader för resor eller andra forskningskritiska utgifter.

Ansökan

En ansökan ska innehålla:

 • CV
 • En beskrivning av hur postdoc-stödet ska användas – vilken/vilka forskningsmiljöer/forskningsgrupper och projekt som är vidtalade. Dessutom ska förväntningarna på samarbetet beskrivas, på kort och lång sikt (max tre sidor).
 • Framtida planer och ambitioner för hur dessa medel ska stödja den fortsatta forskarkarriären och den potentiella nyttan för handelsbranschen och svenska handelsföretag (max två sidor).
 • Intyg från egen institution eller intyg från medelsförvaltare (max en sida).
 • I förekommande fall: Intyg/inbjudningsbrev från utländskt lärosäte där de postdoktorala studierna och forskningen ska bedrivas ska innehålla plan om hur samarbetet ska ske, hur länge och vem som kommer vara kontaktperson.

Här kan du läsa hela utlysningstexten.

Utlysningen av postdoc-stödet startar preliminärt i början av februari. Sista dag för att komma in med en ansökan är i slutet av april. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Postdoc-stödet kan utnyttjas under en tvåårsperiod med start tidigast följande september månad.

Skicka in er ansökan via vår ansökningsportal.

För ytterligare information

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se