Säker i butik

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.
Utbildningen har från och med 9 november 2021 fått en uppdatering.

Om webbutbildningen

Säker i butik är den utbildning som rekommenderas i programmet Skydd mot rån i handeln som Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelsrådet står bakom.

Syfte med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska chefer och medarbetare känna sig:

  • tryggare i sitt arbete
  • vara mer förberedda vid rån, hot eller våld
  • känna till hur arbetsplatsen kan göras säker.

Målgrupp

Medarbetare, chefer och skyddsombud

Omfattning

Utbildningen finns i två versioner; en som vänder sig till chefer och skyddsombud som behöver djupare kunskaper om säkerhetsfrågorna och en som vänder sig till medarbetare. Utbildningen tar cirka 45 minuter och i slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När man fått godkänt på testet kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper.

Utbildningen är anpassad för att fungera på dator, läsplatta och mobiltelefon.

Utbildningen som är kostnadsfri är framtagen i samarbete mellan Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet och Prevent.

Till utbildningen

Här hittar du utbildning och registrering

Säkerhetscertifiering av butik – 13-punktsprogrammet

Sajten Skyddabutiken är samlingsplatsen på nätet för alla som vill bidra till att göra butiken säkrare.

Här finns information och utbildning för den som jobbar i handeln och också för den som vill bidra genom att bli besiktningsperson enligt 13-punktprogrammet Skydd mot rån i handeln.
Lämpliga besiktningspersoner är exempelvis lokala och regionala brottsförebyggare hos kommun, länsstyrelse och polis.

Läs mer om 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln