Agera lönsamt

Löpande affärsanalys utifrån relevanta analyser och nyckeltal.

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande göra för att ha koll på din utveckling? Genom utbildningen lär du dig att använda affärsanalys på ett sätt som fungerar för din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera verksamhetens prestation utifrån nyckeltal och vilken information/data som det kräver. Efter utbildningen har du gjort en enklare affärsanalys av verksamheten och också satt upp rutiner för att löpande följa och utveckla verksamheten utifrån några viktiga nyckeltal.

Vi inleder med hur affärsanalys/business intelligence kan användas i olika verksamheter och på olika nivåer i organisationen. Vi går även igenom syftet, grunderna och hur brett affärsanalysen kan sträcka sig. Därefter arbetar vi i mindre grupper med case där vi applicerar teorierna vi gått igenom. För att analyserna ska vara framåtsträvande pratar vi även om målens betydelse, att sätta mål för att därefter koppla affärsanalysen till faktorer relevanta för den egna organisationen. En modell som kommer att användas är Mål – Kritiska framgångsfaktorer – Nyckeltal och kopplingen dem emellan. Vi gå även igenom skillnaden på ekonomiska och operativa nyckeltal och hur du väljer de bästa nyckeltalen för aktuellt syfte.

Under två halvdagar går vi igenom:
• Affärsanalys/business intelligence vad är det?
• Syftet med affärsanalys/business intelligence
• Kopplingen mål – affärsanalys/business intelligence
• Mål – KFF:er (kritiska framgångsfaktorer) – KPI:er (nyckeltal)
• Ekonomiska nyckeltal och operativa nyckeltal
• Hur du får in detta arbete (samt styrningen) i det dagliga arbetet

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen kan du löpande analysera verksamhetens prestation utifrån några löpande nyckeltal och genomföra enklare beräkningar och analyser. Du kan bedöma olika nyckeltals relevans för din verksamhet. Du kan även löpande bidra i affärsanalysen utifrån den egna rollen i verksamheten och därmed använda analysen för att utveckla både det egna och verksamhetens arbete.