Arbetsplats, hälsa och individ i handeln + öppen kategori 2013

Både företag och anställda i handeln lever i en föränderlig värld som innebär att förutsättningarna för branschens aktörer kontinuerligt förändras. En större kunskap om hur dessa utmaningar påverkar individen i handeln är av stort intresse för branschen och övriga samhället.

Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för denna utlysning således valt att avsätta forskningsmedel för att studera ”Arbetsplats, hälsa och individ i handeln”, samtidigt som det finns utrymme för andra intressanta problemställningar av intresse för handelsnäringen i en ”Öppen kategori”. Totalt avsätts drygt 12 miljoner kronor under åren 2013–2015 till satsningen som har genererat sex forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status