Forskning och utveckling

Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen. Handelsrådet strävar även efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att skapa goda förhållanden för företag och medarbetare inom handeln.

Läs mer om forskning och utveckling

Läs våra senaste forskningsrapporter

Hur handelsdata kan användas i samhällskriser

Projektet Hur detaljhandelsdata kan användas i samhällskriser: fallstudien Covid-19 har haft fyra explorativa och i viss mån överlappande forskningsfrågor för att få ett heltäckande perspektiv. Dessa frågor var:

 • Hur kan privatsektordata i allmänhet och detaljhandelsdata specifikt användas för att bättre förstå allmänhetens reaktioner på kriser?
 • Vilka insikter om offentliga beteenden kan man få genom att kombinera flera källor för detaljhandelsdata?
 • Vilken data finns tillgänglig och vad krävs för att den ska kunna användas för att hjälpa i en samhällskris? Vilka är de viktigaste utmaningarna för att göra det?
 • Hur kan insikter göras användbara för akademin, detaljhandeln, och samhället i stort?
Hur handelsdata kan användas i samhällskriser

Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig?

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd. I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjukturkänsliga.

Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig?

Kontakta mig

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • FoU kommunikatör/administratör

  Nona Rakic

  010-471 85 48

  nona.rakic@handelsradet.se