Forskning och utveckling

Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen. Handelsrådet strävar även efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att skapa goda förhållanden för företag och medarbetare inom handeln.

Läs mer om forskning och utveckling

Läs våra senaste forskningsrapporter

Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. Vissa studier har funnit att 99 % av alla medarbetare bevittnat ohövlighet och 96 – 98 % har själva varit utsatta för sådant beteende. Konsekvenserna kan handla om nedsatt produktivitet, minskat engagemang och anställda som säger upp sig.

Ohövlighet i handeln

Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?

Den svenska detaljhandeln har nått en brytpunkt, där e-handeln står för tillväxten och den fysiska handeln stagnerar. Handelns ekonomiska råd har i ett basscenario prognosticerat att e-handelns andel av den totala handeln uppgår till 60 procent år 2050.

Den faktor som haft den största inverkan på konkurrensen inom detaljhandeln är den ökade konsumentinformation om priser som e-handeln generellt, och användandet av prisjämförelsewebsidor specifikt, lett till. Det konstateras i en aktuell EU-rapport (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: communication from the commission 2016) som till stor del bygger på kontakter med handlarna själva.

Jakten på det lägsta priset

Kontakta mig

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • Kommunikatör

  Linn Eliasson

  010-47 18 581

  linn.eliasson@handelsradet.se