Forskning och utveckling

Handelsrådet finansierar forskning för att stärka och utveckla handelsnäringen. Handelsrådet strävar även efter att öka kunskapsöverföringen och interaktionen mellan akademi och praktik för att skapa goda förhållanden för företag och medarbetare inom handeln.

Läs mer om forskning och utveckling

Läs våra senaste forskningsrapporter

Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln

Den vetenskapligt baserade kunskapen om sjukskrivning och om sjuk- och aktivitetsersättning (SA) är idag väldigt begränsad. Detta gäller både om vad som medför att någon blir sjukskriven eller får SA och om konsekvenserna av det. Kunskapen är ännu knappare när det gäller sjukskrivning/SA för gruppen privatanställda tjänstemän, i Sverige såväl som internationellt. Särskilt knapp är kunskapen för sådana tjänstemän inom handeln, trots att handeln står för tio procent av alla sysselsatta i Sverige.

Sjukfrånvaro bland tjänstemän inom handeln

Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal

Dagens butiker möter en allt kunnigare kund. Servicemötet i butik förändras och butikspersonalen står inför betydande utmaningar. Syftet med projektet har varit att skapa en ökad förståelse för dagens kundkrav och de utmaningar som handelspersonal möter, vilket i sin tur kan bidra till en förbättring av servicemötets kvalitet och till ökad lönsamhet i handeln.

Personalens roll i butiksmötet

Kontakta mig

 • FoU-expert

  Andreas Hedlund

  010-471 85 46

  andreas.hedlund@handelsradet.se

 • Kommunikatör

  Linn Eliasson

  010-47 18 581

  linn.eliasson@handelsradet.se