E-handel, it och handelns digitalisering 2014

I dagens samhälle går den digitala utvecklingen snabbt även om det inte är enkelt att bryta gamla vanor. För att vara i framkant och bli framgångsrik behöver detaljhandeln använda de nya teknikerna på ett sätt som är anpassat efter kundernas behov och förenklar shoppingen.

Handelns Utvecklingsråd har inom ramen för denna utlysning således valt att avsätta forskningsmedel för studier på temat E-handel, informationsteknologi och handelns digitalisering, samtidigt som det fanns utrymme för andra intressantaproblemställningar av intresse för handelsnäringen i Öppen kategori. Totalt avsätts närmare tolv miljonerkronor under åren 2014–2016 till satsningen som har genererat fem forskningsprojekt på olika högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i landet.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status