Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Utlysningen hösten 2017 hade ett brett tema – Forskning relevant för handelsnäringen.

Handelsnäringen inbegriper flera olika typer av verksamheter och ställs i dagens snabba och rörliga samhälle ständigt inför nya utmaningar. Med forskning på dessa områden som grund kan handeln möta utmaningar som till exempel demografiska förändringar, globalisering, digitalisering och hållbarhet. Forskning kan på många av dessa områden bidra med kunskap och hjälp till lösningar och innovationer som förbättrar handelsföretagens och dess anställdas villkor samt bidra till samhället i stort.

Sju forskningsprojekt delar på sammanlagt 14,5 miljoner kronor. Flera av forskningsprojekten berör digitaliseringen och den pågående strukturomvandlingen i handeln. Utlysningen visar på nya infallsvinklar och spänner över flera områden relevanta för handelsnäringen: kundernas tillit, karriärvägar i handeln, butiken som mötesplats, prisjämförelser, personalens roll i servicemöten och nya möjligheter med en digitaliserad matmarknad.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status

Projektets namn

Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln.

Projektetledare

Sven-Olov Daunfeldt, Handelns forskningsinstitut

Status

Avslutad

Projektets namn

Butiken som mötesplats - en central konkurrensfördel i en digitaliserad värld

Projektetledare

Karin M Ekström, Högskolan i Borås

Status

Avslutad

Projektets namn

DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin

Projektetledare

Stefan Larsson, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet

Status

Avslutad

Projektets namn

Det nya matlandskapet. Äldre konsumenters inträde på den digitaliserade matmarknaden.

Projektetledare

Ulrica Holmberg, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Status

Avslutad

Projektets namn

Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?

Projektetledare

Niklas Rudholm, Handelns forskningsinstitut

Status

Avslutad

Projektets namn

Karriärvägar inom partihandeln. Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?

Projektetledare

Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Status

Avslutad

Projektets namn

Ohövlighet i handeln – heltäckande kartläggning om förekomst av respektlöst beteende i arbetslivet, samt identifiering av goda exempel på hantering

Projektetledare

Dan Hasson Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska institutet

Status

Avslutad

Projektets namn

Personalens roll i servicemötet: Utmaningar och förändringsarbete för handelns personal

Projektetledare

Kristina Bäckström, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Status

Avslutad

Handelsrådets Forskningsrapport
”Lite vanligt hyfs skadar inte”

Handelsrådets Forskningsrapport Sammanfattning
”Lite vanligt hyfs skadar inte” – Sammanfattning