Träffa rätt i din digitala marknadsföring

Rätt fokus för dina kunder.

Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre marknadsföring för att nå och fånga kundens intresse. Digitaliseringen medför nya kanaler och möjligheter att nå ut brett och rätt. Hur kan digital marknadsföring hjälpa dig att fånga nya och befintliga kunders intresse? Genom utbildningen lär du dig hur du kan arbeta med digital marknadsföring på ett sätt som fungerar för din verksamhet.

Utbildningen går igenom digital marknadsföring från grunden och förklarar hur du bör arbeta strategiskt för att mäta resultat och få önskad effekt. Vi går igenom de viktigaste kanalerna för digital marknadsföring (Google Ads, Paid Social etc.) och du får en grundläggande förståelse för sökmotoroptimering. Genom utbildningen kommer du utveckla din förmåga att utvecklas inom digital marknadsföring på ett sätt som är relevant för din verksamhet. Utbildningen blandar teori med praktiska övningar.

Under två halvdagar går vi igenom:
• Strategi för synlighet i digitala kanal
• Google Ads: Youtube, display (GTM), sökordsannonsering
• Facebooks marknadsföringskanaler: Facebook, Instagram, display (Audience network): Vad kan du köpa för synlighet? Hur ska du tänka kring budgetstrategi etc.?
• Grunden i sökmotoroptimering

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen kan du sätta ord på den egna verksamhetens marknadsföringsstrategi och anpassa den utifrån din affärsstrategi och kundkännedom. Du har förmågan att värdera olika digitala marknadsföringsalternativ och har påbörjat en egen plan för en optimerad digital närvaro i relevanta digitala kanaler.