Effektiva lager- och logistiklösningar

Hur ska du tänka?

Det blir viktigare att kunna optimera flöden och inte binda för mycket kapital i lager. När handeln går allt mer från traditionella (fysisk butik) mot digitala kanaler (e-handel) ställer det ya krav på logistiken. Om företaget är verksam inom flera distributionskanaler blir utmaningen ännu större. Det gäller att förstå hur man nyttjar logistiken mest optimalt.

Utbildningen kommer tydliggöra de logistiska utmaningarna som finns i handeln och hur du bäst möter dem. Du får insikt i hela logistikflödet (inköp – lager – distribution) samt vilka verktyg som kan användas i den egna verksamheten.

Under två halvdagar går vi igenom:
Vad är logistik?

  • Supply Chain – Logistikkedjan
  • Strategier och modeller för logistik
  • Hela flödet: Inköp – lager – distribution
  • Optimering
  • Hur ser logistiken ut i min verksamhet?

Digitalisering i logistikkedjan – hur påverkas verksamheten?

  • Exempel på digitalisering i handeln för logistiklager
  • Utmaningar i logistken när man går från traditionella till digitala kanaler alternativt har ett ben i bägge delar
  • Vad innebär detta för min verksamhet?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning?

Efter utbildningen förstår du logistiken samt vilka verktyg som kan användas i den egna verksamheten. Du har förmågan att analysera den egna verksamheten ur ett logistikperspektiv samt använda verktyg för att fortsatt optimera logistik och lager. Du har även förståelse för vilka utmaningar som finns med digitalisering av din verksamhet kopplat till logistik.