Övriga projekt 2019

Centrum för Handelsforskning
Ulf Johansson, centrumledare, Lunds universitet

CFR Research School in Retailing, omgång II 2020
Sara Rosengren, Center for Retailing, Stockholm School of Business

Handeln i Sverige och Butiksdatabasen, regional E-handelrapport – läs mer här.

Planeringsanslag Erik Sandberg LiU och Daniel Hellström LU ”Organisatoriskt lärande och experimentell utveckling i handelns logistiksystem”.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status