Hållbar butik

Handelns Utvecklingsråd finansierar tillsammans med Formas forskningsprogrammet "Hållbar butik". Målet med forskningssatsningen är att hitta lösningar för att öka handelns ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Handelns nyckelroll som länk mellan konsumtion och tillverkning gör att forskning som kan ge branschen ny kunskap om metoder och tekniska lösningar kan få stort genomslag på hållbarheten i hela ekonomin.

Totalt har nio projekt beviljats medel inom ramen för ”Hållbar butik”. Fyra projekt finansieras av Formas och fem finansieras av Handelns Utvecklingsråd.

Beviljade projekt

Projektets namn
Projektledare
Status