Stiftelsen

Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet vill generera kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Handelsrådets stiftare är arbetsgivarorganisationerna Svensk Handel och Fremia (tidigare Arbetsgivarföreningen KFO), samt arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas
förbund och Unionen.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom en årlig avsättning av berörda arbetsgivare på 0,35 promille av lönesumman för arbetstagare inom företag som är medlemmar i Svensk Handel och KFO (Fremia den 1 jan 2021), respektive 0,525 promille av lönesumman för arbetstagare inom företag som tillhör kategorin icke-medlemmar med så kallade hängavtal med arbetstagarpart.